Понеділок, 20.05.2019, 09:27
Ви увійшли як Гість | Група "Гости"Вітаю Вас Гість | RSS
             
 
Свята
Календар України
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 178
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Опорна школа "Швидка методична допомога"

Опорний навчальний заклад

"ШВИДКА МЕТОДИЧНА ДОПОМОГА"

(Початкова школа)

Перейти на сторінку 

Назва школи: Комунальний заклад освіти «Солонянська середня загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської області» 

Юридична адреса: вул.Шевченка, 33, смт. Солоне, Солонянський район,

Дніпропетровська область, 52400

Телефон  (805669) 2-14-94, 2-17-58 ;

E-mail: s.sh01@yandex.ua;

Адреса сайту: kzosolone1@at.ua

Директор школи: Шерстюк Наталія Олександрівна

Керівник опорної школи: заступник директора з навчально-виховної роботи Миргородська Любов Миколаївна

Мета опорної школи:

 • створювати умови для швидкого реагування на запити вчителів початкових класів району для здійснення допомоги по наданню якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення  навчально-виховного процесу;
 • сприяти становленню педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених учителів, вдосконалення їхньої фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.

Основні завдання опорної школи:

 • надання своєчасної практичної допомоги всім освітянам району, які цього потребують;
 • привернення уваги молодих та малодосвідчених учителів до роботи «Швидкої методичної допомоги», навчання застосовування теоретичних знань, набутих у ВНЗ, у конкретній практичній діяльності;
 • формування й виховання у молодих вчителів потреби у неперервності освіти, реалізації знань, отриманих у процесі самоосвіти;
 • допомога молодим вчителям впроваджувати нетрадиційні форми і методи навчання,  сучасні підходи й передові  технології в освітній процес, методики моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів;
 • сприяння розвитку інтересу до вивчення передового педагогічного досвіду  й разом із цим формування індивідуального стилю творчої діяльності;
 • надання консультативної допомоги вчителям району у розробці індивідуальної освітньої та самоосвітньої діяльності та підвищенні рівня їх фахової майстерності;
 • набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми;
 • обмін досвідом роботи, презентація та обговорення напрацьованих розробок уроків, позакласних заходів, вирішення різноманітних проблем в галузі педагогіки та методики викладання.

Основні функції опорної школи

Навчальна - сприяти становленню педагогічної майстерності молодих та малодосвідчених учителів, вдосконалення їхньої фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.

Інноваційна - можливість розвитку потенціалу опорної школи та залучення до професійного росту заклади району.

Методична  - надання методичної та консультаційної допомоги вчителям району у розробці індивідуальної освітньої та самоосвітньої діяльності та підвищенні рівня їх фахової майстерності.

Обґрунтування створення опорної школи

У сучасних умовах модернізації шкільної освіти особлива увага приділяється ролі початкової освіти як організатора освітнього середовища для розвитку особистості. Вона є першою ланкою у неперервній системі загальної середньої освіти, від її старту залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, життєвого спрямування та світорозуміння. Для розвитку сучасної освіти характерним є перехід від традиційної моделі виховання до розвивальної конструктивної моделі. Щоб дійти такого результату, слід створити сприятливі умови для особистісного становлення й творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності.

Перед учителем стоїть завдання забезпечення виходу кожного учня на рівень базової освіти та встановлення розвитку пізнавальної і творчої активності, формування не тільки предметних компетентностей учнів, а й самоосвітніх. Тому всі аспекти навчання повинні бути спрямовані на розвиток творчої особистості, розкриття обдарованості кожної дитини. Мета початкової школи – формування людини, яка хоче і вміє самостійно вчитися, сприймати інформацію, працювати з нею, осмислювати, творити.

Фундаментальність початкової освіти – не лише у міцно засвоєних учнями уміннях, навичках, а й ключових компетентностях, які мають стати найважливішим надбанням розвивальної шкільної освіти. Це такі компетентності: уміння вчитися, здоров’язбережувальна, загальнокультурна, громадянська, підприємницька, соціальна, інформаційно-комунікативна.

За останні роки у шкільній освіті виразніше утверджується особистісно-орієнтований підхід до виховання і розвитку учнів як вияв практичного втілення гуманної педагогіки. Це передбачає зосередженість навчально-виховного процесу на потребах кожної дитини, всебічне вивчення і врахування індивідуальних особливостей вихованців, співпрацю всіх учасників навчально-виховного процесу.

Щоб педагогічний вплив на молодших школярів був ефективним, маємо подбати про такі умови навчально-виховної взаємодії:

 • гуманність навчально-виховної взаємодії;
 • цілісність і системність навчально-виховного процесу;
 • особистісну спрямованість навчання і виховання;
 • дійову співпрацю вчителів;
 • взаємну узгодженість вимог школи і батьків до виховання і розвитку дитини.

Саме вчитель початкових класів, за умови якісної професійної підготовки, спроможний упродовж чотирьох років співпраці з дитиною якісно та результативно розвивати її особистість, вибудовувати виховний процес на засадах особистісно-орієнтованої педагогіки, ураховуючи інтереси, потреби, потенційні можливості вихованця.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 об’єднує 12 висококваліфікованих спеціалістів. Із 12 педагогів вищу освіту мають 10, неповну вищу – 2. Вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 10, «спеціаліст» – 2.  Педагогічні звання «Старший учитель» у 5 вчителів, «Учитель – методист» – у 4, нагрудні знаки «Василь Сухомлинський» – 1, «Відмінник освіти України» – 5 педагогів.

Заклад має достатньо розвинену навчально-матеріальну базу, відповідне технічне, інформаційно-програмове та мультимедійне забезпечення для організації навчально-виховного процесу. Завдяки вмілій організації спільної  роботи органів  державного управління та адміністрації школи навчально-виховний процес забезпечено 11 навчальними кабінетами для учнів 1-4 класів, бібліотекою, спортивною залою, ігровою кімнатою, двома спортивними майданчиками,  шкільною лабораторією нових інформаційних технологій.

Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 має чотири комп'ютерні кабінети, один із яких призначений для викладання інформатики в початкових класах. Комп’ютерною технікою забезпечений кабінет художньо-естетичного циклу, у якому проходять уроки музичного мистецтва.

Вчителі початкових класів компетентні у використанні інформаційно-комунікаційних технологій. Усі вони пройшли навчання за програмами Intel «Навчання для майбутнього» та «Цифрові технології», про що мають відповідні сертифікати. Троє педагогів пройшли курсову перепідготовку в Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на курсах підвищення кваліфікації вчителів початкових класів з викладанням ІКТ технологій.

Школа є закладом нового типу, який постійно працює над впровадженням інноваційних форм реалізації освітніх, педагогічних і управлінських технологій, в результаті чого відзначається позитивна динаміка росту рівня навчально-виховних досягнень учнів, підвищення рівня фахової компетентності педагогічних працівників, зростання рейтингу закладу серед інших шкіл району.

У районному педагогічному ярмарку в 2011 році представлено колективні роботи вчителів початкових класів «Декада початкових класів» та  «Шкільне методичне об’єднання вчителів початкових класів», де здобули високу оцінку та стали лауреатами обласного ярмарку із врученням диплому.

ПЕРЕЛІК УПРАВЛІНСЬКО-МЕТОДИЧНИХ ПОСЛУГ

1. План роботи опорної школи.

2. Робочий навчальний план школи І ступеню.

3. План роботи ШМО вчителів початкових класів.

4. Комплексно - цільова програма Солонянської середньої загальноосвітньої школи №1 "Психолого - педагогічна підтримка школярів, наступність між дошкільною освітою та початковою освітою".

5. План роботи декади початкових класів.

6. Стан викладання навчальних предметів у початкових класах (підготовка питання на педраду).

7. Моніторингові дослідження якості навчально-виховного процесу.

8. Психологічний супровід початкової освіти.

9. Творчі матеріали, представлені на фахових конкурсах різних рівнів.

10. Самопрезентації досвіду роботи вчителів.

11. Адаптація учнів 1 класу (педагогічний та психологічний супровід).

Плануючи роботу, ми враховуємо:

 • результати діагностування, реальні можливості і рівень розвитку професійно-творчого потенціалу колективу вчителів початкових класів в цілому і кожного вчителя зокрема
 • тема, з якої навчальний заклад визначено опорним
 • традиції та досвід, які склалися в школі з даного питання

Форми роботи опорної школи

 • практичний показ сучасних форм і методів педагогічної праці, інноваційних технологій на уроках та інших навчальних заняттях, а також під час позакласної і позашкільної виховної роботи;
 • відкриті уроки, позакласні виховні та методичні заходи;
 • консультації (індивідуальні та групові);
 • виставки передового педагогічного досвіду та ін.

 

Вітаємо на сайті!
Годинник
Хмаринка тегів
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Друзі сайту

«Методичний портал»

Пошук
Форма входу

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz